TÀI CHÍNH

  • Tại sao khi tôi chọn dịch vụ cho kiện nhập chi phí chỉ là tạm tính? Khi nào thì tôi biết chính xác chi phí thực tế cho 1 đơn hàng giao đi?
  • Khi nào tôi phải hoàn tất tài chính cho đơn hàng xuất?
  • Nếu không hoàn tất tài chính thì sau bao lâu tôi sẽ phải ngưng dịch vụ?
  • Tại sao tôi đã nạp tiền nhưng chưa thấy cộng vào tài chính?
  • Tại sao tôi phải điền nội dung nạp tiền đúng cú pháp?