HƯỚNG DẪN KẾT NỐI KÊNH BÁN HÀNG SHOPEE

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI KÊNH BÁN HÀNG SHOPEE

Bước 1: Chọn kênh bán hàng cần kết nối

Quý khách vào Menu => Cài đặt =>  Kênh bán hàng => Thêm tài khoản => Chọn kênh bán hàng => Thêm kết nối.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản bán hàng

Chọn khu vực bán hàng tương ứng (1)  Điền tài khoản kênh bán hàng (2)  Điền mật khẩu (3)  Đăng nhập (4).


Bước 3: Click chọn Confirm Authorization hoặc Xác nhận uỷ quyền để cấp quyền cho FBU truy cập thông tin của kênh bán hàng.

Bước 4: Sau khi kết nối thành công

  • Sau khi kết nối thành công, hệ thống sẽ tự động đồng bộ toàn bộ sản phẩm đang có từ kênh bán hàng về hệ thống của FBU và bắt đầu đồng bộ đơn hàng mới tính từ thời điểm kết nối.
  • Khi Quý khách đăng thêm sản phẩm mới trên kênh bán hàng, Quý khách cần bấm nút “Đồng bộ sản phẩm” để đồng bộ lại thông tin sản phẩm mới vào hệ thống của FBU.

Hình ảnh danh sách sản phẩm sau khi đồng bộ về hệ thống FBU

Hình ảnh danh sách đơn hàng được đồng bộ về hệ thống của FBU

Khách hàng có thể cài đặt kho xuất với kênh bán hàng cụ thể, đơn hàng đồng bộ từ kênh bán hàng đó mặc định sẽ được chọn kho xuất tương ứng

Ngoài ra, Khách hàng có thể xuất file excell