HƯỚNG DẪN KẾT NỐI KÊNH BÁN HÀNG SHOPEE

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập link: https://seller.fbu.asia/ và điền thông tin đăng nhập

 

Bước 2: Thêm kênh bán hàng cần kết nối

  • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Thêm tài khoản”

 

  • Tại mục “Chọn kênh bán hàng cần kết nối”, chọn “Shopee”; Tại mục “Kho xuất” chọn kho Bạn muốn xuất hàng => Chọn “Thêm kết nối”

 

Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang web Shopee với giao diện như sau:

 

Bước 3: Kết nối Shopee và hệ thống FBU

  • Chọn quốc gia bạn kinh doanh => Điền thông tin Email/Phone/Username và Password tài khoản cửa hàng Shopee của Bạn => Chọn “Log In”

 

  • Chọn “Confirm Authorization”

 

=> Kết nối thành công của hàng cửa hàng Shopee lên hệ thống FBU

 

Bước 4: Đồng bộ thông tin sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

  • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Đồng bộ sản phẩm”

 

  • Thông báo đồng bộ thành công

 

Bước 5: Đồng bộ tồn sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

  • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Cài đặt”

 

  • Chọn kiểu đồng bộ: “Đồng bộ tồn tạm tính” hoặc “Đồng bộ tồn thực tế” => Chọn “Xác nhận”

 

  • Thông báo đồng bộ tồn thành công

 

Khi Bạn tạo đơn trên Tiktok Shop, thông tin đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ sang FBU.