• FBU có liên kết thông tin sản phẩm từ các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada… không?
  • FBU kết nối với các đơn vị mua hộ, ký gửi nào?
  • Tại sao khi tôi chọn dịch vụ cho kiện nhập chi phí chỉ là tạm tính? Khi nào thì tôi biết chính xác chi phí thực tế cho 1 đơn hàng giao đi?
  • Khi nào tôi phải hoàn tất tài chính cho đơn hàng xuất?
  • Nếu không hoàn tất tài chính thì sau bao lâu tôi sẽ phải ngưng dịch vụ?
  • Tại sao tôi đã nạp tiền nhưng chưa thấy cộng vào tài chính?
  • Tại sao tôi phải điền nội dung nạp tiền đúng cú pháp?
  • Thời gian lưu kho Sản phẩm tối đa là bao lâu?
  • Hàng hóa có được đóng gói theo quy cách chuẩn để đảm bảo tính an toàn?

  • Giao hàng có cho Khách hàng của tôi đồng kiểm hàng?
  • Tôi đã tự làm việc với đơn vị vận chuyển thu COD và chuyển về tài khoản của tôi, FBU chỉ cần đóng hàng và giao hàng cho đơn vị vận chuyển thì khi nhập thông tin cho kiện hàng thì có bắt buộc phải nhập mã vận đơn và tên đơn vị vận chuyển không?