HƯỚNG DẪN TẠO YÊU CẦU NHẬP HÀNG VÀO KHO

I. HD TẠO KIỆN YÊU CẦU NHẬP HÀNG VÀO KHO

Quý khách có 2 cách để tạo yêu cầu nhập hàng vào kho Fulfillment như sau:

1. TẠO KIỆN NHẬP THỦ CÔNG 

Áp dụng cho những Khách hàng không sử dụng dịch vụ mua hộ/ký gửi (từ các đơn vị mua hộ là đối tác của FBU)

Bước 1: Chọn “Tạo kiện nhập” → Chọn “Tạo kiện nhập thủ công”

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để tạo sản phẩm (Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc).

*Lưu ý: FBU khuyến khích Khách hàng nhập đầy đủ thông tin về kiện nhập vào các phần dưới đây, là cơ sở để kho nhận hàng, kiểm soát, đối chiếu, vận hành sản phẩm sau khi nhập kho.

 • Thông tin kiện nhập: Thông tin này dùng để xác định đúng kiện nhập khi nhập kho
  • Kho nhận
  • Đơn vị vận chuyển
  • Mã vận đơn
  • Cân nặng

 • Danh sách sản phẩm bên trong kiện hàng bao gồm: Sản phẩm, số lượng

Bước 3: Chọn “Thêm sản phẩm mới” 

Chọn “Thêm” các sản phẩm có trong kiện hàng → Chọn “Hoàn thành”

3. Tùy chọn dịch vụ nhập kho

Chọn các dịch vụ cho sản phẩm nhập kho: Đơn giá, chi phí nhập kho là ước tính, dựa trên mức giá thấp nhất và số lượng khai báo của người bán

Bước 3: Chọn “Lưu kiện nhập” để hoàn tất

2. TẠO KIỆN NHẬP TỪ HỆ THỐNG MUA HỘ 

Áp dụng cho những  Khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ (từ các đơn vị mua hộ là đối tác của FBU)

Bước 1: Truy cập phần “Tài khoản” → Chọn “Thêm tài khoản”

Bước 2: Xuất hiện popup, điền đầy đủ thông tin (các trường có dấu * là bắt buộc) → Chọn “Thêm tài khoản” để hoàn tất

Bước 3: Vào “Nhập hàng” → Chọn “Tạo kiện nhập” → Chọn “Nhập từ hệ thống mua hộ”

Bước 4: Tại phần “Chọn đơn nhập”: Chọn Tài khoản kết nối, Mã đơn hàng và Kho nhận

Bước 5: Tại phần “Danh sách sản phẩm”: Chọn sản phẩm muốn liên kết với sản phẩm mua ở hệ thống mua hộ

Bước 6: Ở phần “Tuỳ chọn dịch vụ”: Chọn danh sách dịch vụ nhập hàng mong muốn

Bước 7: Chọn “Lưu kiện nhập” để hoàn tất

II. QUẢN LÝ KIỆN NHẬP

*Lưu ý: Kiện nhập là thông tin một kiện hàng mà Khách hàng khai báo là sẽ nhập vào kho của FBU. Khách hàng có thể khai báo kiện hàng ngay từ khi bắt đầu chuyển hàng đến kho.

Vào danh sách Quản lý kiện nhập như hình:

Danh sách kiện nhập bao gồm:

 • Mã kiện
 • Mã vận đơn của kiện (trên vận đơn được in trên kiện hàng)
 • Số lượng khai báo
 • Số lượng thực tế (chỉ hiển thị khi kiện đã nhập kho)
 • Thời gian tạo
 • Kho nhập
 • Trạng thái (Đang chuyển hàng/Đã nhập kho).

*Lưu ý: Khách hàng có thể xuất File excel tại trang danh sách kiện nhập để phục vụ cho việc quản lý/check thông tin.