HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

I. XEM DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Bước 1: Truy cập vào “Đơn hàng”

Tại giao diện này, Quý khách có thể xem được toàn bộ tình trạng lượng đơn hàng đã tạo trên hệ thống kho Fulfillment của FBU: 

  • Đơn hàng được bán cho khách hàng nào
  • Tình trạng thanh toán ra sao
  • Trạng thái của đơn hàng đã giao hoặc chờ giao

Ngoài ra, Quý khách có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm nhanh những đơn hàng theo những tiêu chí mà mình quan tâm. Với tính năng này, Quý khách dễ dàng kiểm tra được tình trạng đơn hàng đang được vận hành đến bước nào để có thông tin để phản hồi tới khách mua hàng.

Đồng thời có Khách hàng có thể xuất file excell chi tiết tại danh sách đơn hàng

II. TẠO ĐƠN HÀNG MỚI

Để tạo yêu cầu kho xuất hàng giao hàng cho khách hàng, Quý khách cần thực hiện “Tạo đơn hàng mới” theo 1 trong 2 cách sau:

CÁCH 1: TẠO ĐƠN HÀNG THỦ CÔNG

Bước 1: Chọn “Nhập đơn hàng” → Chọn “Tạo đơn hàng thủ công”

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết (các trường có dấu * là bắt buộc) → chọn “Tạo đơn hàng” để hoàn tất

CÁCH 2: TẠO ĐƠN HÀNG TỪ FILE EXCEL

Bước 1:Chuẩn bị file theo mẫu của hệ thống bằng cách chọn “Nhập đơn hàng” → Chọn “Import tạo đơn hàng”.

Bước 2: Tải xuống file mẫu của hệ thống

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm theo file theo mẫu của hệ thống (các trường có dấu * là bắt buộc)

Bước 4: Chọn kênh bán hàng là “Mặc định” sau đó tải file lên hệ thống để tạo đơn hàng

*Lưu ý:

  • Đơn hàng nếu còn tồn kho sẽ ở trạng thái Chờ đóng gói và sẵn sàng để xác nhận đóng hàng.
  • Đơn hàng nếu không còn tồn kho sẽ ở trạng thái Chờ chọn kho xuất, chờ nhập hàng mới để xuất hàng.

Khi tạo đơn hàng Khách có thể chọn kho muốn xuất bán đơn hàng, trong trường hợp Khách hàng lưu hàng ở nhiều kho khác nhau.