HƯỚNG DẪN KẾT NỐI KÊNH BÁN HÀNG KIOTVIET

Bước 1: Vào Kênh bán hàng → Thêm kênh bán hàng

Bước 2: Chọn kênh bán hàng là Kiotviet

Bước 3: Mở kiotviet, chọn Cài đặt > “Thiết lập cửa hàng

Bước 4: Chọn “Thiết lập kết nối API

Bước 5: Điền tên kết nối là FBU, ấn Tạo mã. Rồi ấn “Lưu

Bước 6: Copy 3 thông tin trên sang bên FBU sau đó ấn “Thêm kết nối

Bước 7: Click Đồng bộ sản phẩm để đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet về, tính từ thời điểm kết nối thành công mỗi khi có đơn hàng mới từ Kiotviet, FBU sẽ nhận được thông tin tương ứng.