Các seller bán hàng trên Sapo đã có thể đồng bộ toàn bộ sản phẩm & tồn kho từ Sapo sang hệ thống FBU chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản seller bằng cách truy cập link: https://seller.fbu.asia/

Hình 1. Nhập User và Password của tài khoản seller và đăng nhập vào hệ thống Seller FBU.

Bước 2: Để tiến hành kết nối bạn sẽ chọn vào menu “” để sổ ra menu > Chọn Cài đặt > Kênh bán hàng > Thêm tài khoản

Hình 2.1 Hiển thị danh sách các tài khoản mà seller đã kết nối, đồng thời thể hiện các thêm tài khoản.

-> Để thêm 1 kết nối tài khoản mới bạn vui lòng bấm vào nút “Thêm tài khoản”. Sau khi bấm nút sẽ hiện nên cửa sổ con cho phép bạn chọn các kết nối tài khoản ngoài khác nhau như: “KiotViet, TikTok Shop, Tiki, Shoppe, Lazada, ShopBase, Sapo”.

Hình 2.2. Ở hình sẽ hiển thị “Chọn kênh bán cần kết nối” và chọn “Kho Xuất”.

 • Ở đây bạn đang cần kết nối với hệ thống Sapo với seller bạn hãy chọn kênh bán là Sapo và điền đầy đủ các thông tin (như dưới hình) đồng thời bạn cần chọn thêm kho xuất.

Hình 2.3. Xác nhận chọn kết nối hệ thống Sapo vào seller.

 • Ở bước này ta thấy các thông tin cần điền để kết nối với Sapo sẽ gồm:
 • Tên kết nối
 • Client ID
 • Secret Key

=> Các thông tin này được lấy từ phần Ứng Dụng(Ứng Dụng Riêng) -> Thiếp lập cửa hàng -> Thiết lập kết nối API (Ở đây bạn sẽ điền: Tên kết nối chính là tên store của bạn). 

Bước 3: Hướng dẫn tạo ứng dụng lấy các thông tin: Client ID, Secret Key trên Sapo 

Bước 3.1: Bạn đăng ký của hàng Sapo và chú ý phần chọn sản phẩm bạn quan tâm bạn nên để là “Thiết kế website bán hàng” thì với tạo được Ứng dụng chưa các thông tin trên.

Hình 3.1. Đăng ký tài khoản Sapo 

Lưu ý: Đối với các nhà bán hàng đã có tài khoản Sapo thì bỏ qua bước 1.

Bước 3.2: Sau đó bạn vào trang https://abc.mysapo.net/ để: Tạo Ứng Dụng”. Trong đó abc là tên site cửa hàng Sapo của bạn đã đăng ký trước đó.

Hình 3.2.1 Giao diện sau khi bạn đăng ký.

Truy cập vào mục “Ứng dụng”, kéo xuống dưới cùng “Bạn đang làm việc với nhà phát triển? Ứng dụng riêng

Bạn nhấn vào link có chữ: “Ứng dụng riêng”

Hình 3.2.2 Bấm vào link tạo:”Ứng dụng riêng”

Hình 3.2.3 Bấm nút tạo ứng dụng riêng.

Hình 3.2.4. Điền đủ thông tin & chọn các quyền tương tự như hình và tích vào các ô API để FBU lấy dữ liệu.

Hình 3.2.5. Thông tin cần để kết nối Sapo trên FBU.

 • Tên kết nối: Chính là Tên ứng dụng
 • API key: Chính là Client ID
 • Secret Key: Chính là API secret

Hình 3.2.6. Ấn vào hiện để hiển thị API secret để bạn lấy đc Secret Key

Hình 3.2.7. Sau khi lấy được dữ liệu bạn quay trở lại sẽ thấy ứng dụng riêng của bạn được tạo thành công.

Bước 4: Sau quá trình tạo Ứng dụng xong bạn sẽ lấy được các trường (Tên kết nối, Client ID, Secret Key) và điền vào ô kết nối Sapo và FBU.

 • Sau khi điền đủ thông tin bạn bấm vào nút “Thêm kết nối”, chọn ”Kho xuất” để kết nối tài khoản Sapo.

Hình 4.1 & 4.2. Hình ảnh thể hiện bạn đã kết nối store Sapo thành công.

-> Đến bước này bạn đã kết nối thành công xong Sapotrên hệ thống của FBU

Sau khi kết nối Sapo thành công bạn nên tiến hành đồng bộ sản phẩm, và bạn vào phần cài đặt để tích chọn “Đồng bộ tồn thực tế” hay “Đồng bộ tồn tạm tính” để đồng bộ số lượng tồn của sản phẩm trên store Sapo.

 • Sau đây là hướng dẫn bạn đồng bộ tồn sản phẩm về FBU.

Hình 4.3. Bấm đồng bộ sản phẩm để đồng bộ các sản phẩm bên Sapo sang FBU.

Hình 4.4. Bấm xong sẽ hiện nên thông báo thành công.

 • Để đồng bộ tồn sản phẩm về bạn sẽ vào mục “Cài đặt ”.

Hình 4.5. Bạn kéo sang và bấm vào “Cài đặt” để đồng bộ tồn.

Hình 4.6. Hiện thị cửa sổ bạn chọn đồng bộ tồn (1)“Tạm Tính” hay (2)“Tồn Thực Tế” như trên ảnh > “Xác nhận” để tiến hành đồng bộ.

Hình 4.7 Ảnh Xác Nhận để đồng bộ thành công

Hình 4.8 Ảnh Đồng bộ tồn thành công

 • Để đồng bộ sản phẩm mới từ Sapo sang FBU:

Bạn tạo sản phẩm mới trên Sapo sau khi tạo xong bạn hãy tải lại trang, hoặc vào mục cài đặt -> Kênh bán hàng -> Bấm đồng bộ sản phẩm -> Trở lại mục “Tồn Kho” bạn sẽ thấy thông tin sản phẩm mới từ Sapo đã được đồng bộ thành công sang hệ thống FBU.

Các seller bán hàng trên ShopBase đã có thể đồng bộ toàn bộ sản phẩm & tồn kho từ Shopbase sang hệ thống FBU chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập link: https://seller.fbu.asia/ và điền thông tin đăng nhập

 

Bước 2: Thêm kênh bán hàng cần kết nối

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Thêm tài khoản”

 

 • Tại mục “Chọn kênh bán hàng cần kết nối”, chọn “Shopbase” và điền đủ các trường thông tin trong hộp thoại => Chọn “Thêm kết nối”

⏩ Hướng dẫn tạo APP trên Shopbase để lấy thông tin các trường: Tên kết nối – Client ID – Secret Key – Shared Secret 

B1:Truy cập tài khoản Shopbase => ChọnApps” => Chọn “Manage private apps” => Chọn “Create a new private app”

B2: Điển đủ các thông tin: Private app nameEmergency developer email  => Chọn “Save”

Lưu ý: ở Products, variants and collections, read_products, write_product, chọn quyền ”Read and write”

=> Hoàn tất kết nối APP. Chọn Apps mà bạn cần lấy thông tin để kết nối => Bạn sẽ thấy những thông tin sau:

🔸 Tên kết nối: Là tên của shop

🔸 Client ID: Là API key

🔸 Secret Key: Là Password

🔸 Shared Secret: Là Shared Secret

 

=> Kết nối thành công Shopbase với hệ thống FBU

 

Bước 4: Đồng bộ thông tin sản phẩm từ Shopbase sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Đồng bộ sản phẩm” tương ứng với kênh Shopbase

 

 • Thông báo đồng bộ thành công

 

Bước 5: Đồng bộ tồn sản phẩm từ Shopbase sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Cài đặt” tương ứng với kênh Shopbase

 

 • Chọn kiểu đồng bộ: “Đồng bộ tồn tạm tính” hoặc “Đồng bộ tồn thực tế” => Chọn “Xác nhận”

 

 • Thông báo đồng bộ tồn thành công

 

Khi Bạn tạo đơn trên Shopbase, thông tin đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ sang FBU.

Các seller bán hàng trên TikTok Shop đã có thể đồng bộ toàn bộ sản phẩm & tồn kho tại cửa hàng TikTok Shop sang hệ thống FBU chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

Kết nối kênh bán hàng TikTok Shop sẽ giúp bạn:

 • Đồng bộ toàn bộ sản phẩm trên cửa hàng TikTok Shop với hệ thống fulfillment của FBU.
 • Đồng bộ đơn hàng xuất bán từ TikTok Shop để FBU đóng gói, chuyển hàng cho đơn vị giao hàng đã chỉ định.
 • Theo dõi trạng thái đơn hàng dễ dàng
 • Báo cáo doanh thu bán hàng tổng quan
 • Quản lý xuất, nhập, tồn kho bằng hệ thống

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập link: https://seller.fbu.asia/ và điền thông tin đăng nhập

 

Bước 2: Thêm kênh bán hàng cần kết nối

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Thêm tài khoản”

 

 • Tại mục “Chọn kênh bán hàng cần kết nối”, chọn “Tiktok Shop”; Tại mục “Kho xuất” chọn kho Bạn muốn xuất hàng => Chọn “Thêm kết nối”

 

Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang web Tiktok Shop với giao diện như sau:

 

Bước 3: Kết nối hệ thống FBU và Tiktok Shop

 • Chọn thị trường: Asia Seller hoặc Europe Seller => Chọn quốc gia => Chọn “Next”

 

 • Điền thông tin EmailPassword tài khoản Tiktok Shop của Bạn => Chọn “Log In”

 

 • Tích chọn vào tickbox “I read and agree with TikTok Shop Open Platform Authorization Agreement” => Chọn “Authorize”

 

=> Kết nối thành công cửa hàng Tiktok Shop lên hệ thống FBU

 

Bước 4: Đồng bộ thông tin sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Đồng bộ sản phẩm” tương ứng với kênh Tiktok Shop

 

 • Thông báo đồng bộ thành công

 

Bước 5: Đồng bộ tồn sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Cài đặt” tương ứng với kênh Tiktok Shop

 

 • Chọn kiểu đồng bộ: “Đồng bộ tồn tạm tính” hoặc “Đồng bộ tồn thực tế” => Chọn “Xác nhận”

 

 • Thông báo đồng bộ tồn thành công

 

Khi Bạn tạo đơn trên Tiktok Shop, thông tin đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ sang FBU.

 • Tạo đơn hàng trên Tiktok Shop

 

 • Thông tin được hàng được đồng bộ sang FBU

Vậy là đã hoàn tất việc kết nối cửa hàng Tikok Shop với hệ thống Fulfillment của FBU. Bạn có thể đẩy đơn hàng trực tiếp từ TikTok sang cho FBU đóng gói và kết nối giao hàng với đơn vị vận chuyển nội địa.

Trong quá trình kết nối tài khoản và đồng bộ sản phẩm, đồng bộ tồn kho, nếu có thắc mắc hãy liên hệ với DVKH tại khung chat ”Hỗ trợ trực tuyến” trên website để được hỗ trợ kịp thời.

Các seller bán hàng sử dụng Phần mềm bán hàng đa kênh Kiot Việt có thể đồng bộ toàn bộ sản phẩm & tồn kho sản phẩm tại nhiều kênh bán hàng với hệ thống Fulfillment FBU chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

Kết nối với Kiot Việt sẽ giúp bạn:

 • Đồng bộ toàn bộ sản phẩm trên hệ thống bán hàng từ nhiều kênh bán hàng (Shopee, Lazada, Tiki, Website, Fanpage,…) của KiotViet với hệ thống fulfillment của FBU.
 • Đồng bộ đơn hàng xuất bán từ KiotViet để FBU đóng gói, chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển.
 • Báo cáo doanh thu bán hàng tổng quan
 • Quản lý xuất, nhập, tồn kho bằng hệ thống

Bước 1: Vào Kênh bán hàng → Thêm kênh bán hàng

Bước 2: Chọn kênh bán hàng là Kiotviet

Bước 3: Mở KiotViet, chọn Cài đặt > “Thiết lập cửa hàng

Bước 4: Chọn “Thiết lập kết nối API

Bước 5: Điền tên kết nối là FBU, ấn Tạo mã. Rồi nhấn “Lưu

Bước 6: Copy 3 thông tin trên sang bên FBU sau đó ấn “Thêm kết nối

Bước 7: Click Đồng bộ sản phẩm để đồng bộ sản phẩm từ Kiotviet về, tính từ thời điểm kết nối thành công mỗi khi có đơn hàng mới từ Kiotviet, FBU sẽ nhận được thông tin tương ứng.

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập link: https://seller.fbu.asia/ và điền thông tin đăng nhập

 

Bước 2: Thêm kênh bán hàng cần kết nối

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Thêm tài khoản”

 

 • Tại mục “Chọn kênh bán hàng cần kết nối”, chọn “Shopee”; Tại mục “Kho xuất” chọn kho Bạn muốn xuất hàng => Chọn “Thêm kết nối”

 

Hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang web Shopee với giao diện như sau:

 

Bước 3: Kết nối Shopee và hệ thống FBU

 • Chọn quốc gia bạn kinh doanh => Điền thông tin Email/Phone/Username và Password tài khoản cửa hàng Shopee của Bạn => Chọn “Log In”

 

 • Chọn “Confirm Authorization”

 

=> Kết nối thành công của hàng cửa hàng Shopee lên hệ thống FBU

 

Bước 4: Đồng bộ thông tin sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Đồng bộ sản phẩm”

 

 • Thông báo đồng bộ thành công

 

Bước 5: Đồng bộ tồn sản phẩm từ Tiktok Shop sang FBU

 • Chọn tab “Menu” ở bên trái giao diện => Chọn “Kênh bán hàng” trong mục Cài đặt => Chọn “Cài đặt”

 

 • Chọn kiểu đồng bộ: “Đồng bộ tồn tạm tính” hoặc “Đồng bộ tồn thực tế” => Chọn “Xác nhận”

 

 • Thông báo đồng bộ tồn thành công

 

Khi Bạn tạo đơn trên Tiktok Shop, thông tin đơn hàng sẽ được tự động đồng bộ sang FBU.

 

 

Để thực hiện toán công nợ, Quý khách chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng của FBU như sau:

   – Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THÔNG MINH

   – Số tài khoản: 19130738768886

   – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

   – Chi nhánh: Hà Tây

   – Nội dung chuyển khoản: FBU Username

(Trong đó: Username là tài khoản quản lý công nợ/đơn hàng của Quý khách, ví dụ: FBU bingo2020).

*Lưu ý: số tiền nạp tối thiểu mỗi lần là 5.000.000đ/lần.

Trường hợp chuyển tiền qua ATM không ghi được nội dung chuyển khoản hoặc nội dung chuyển khoản ghi sai, Quý khách vui lòng chụp lại hình ảnh bill chuyển tiền và báo ngay cho Bộ phận Tư vấn hoặc Bộ phận CSKH qua khung chát “Hỗ trợ trực tuyến”,… để được hỗ trợ.

Để sử dụng được dịch vụ của FBU, Quý khách cần có tài khoản. Chỉ cần thực hiện theo 2 bước đơn giản sau là Quý khách đã tạo tài khoản thành công trên hệ thống.

Bước 1: Truy cập vào website https://fbu.ubox.asia/ → Chọn “Đăng ký ngay” ở góc phải phía trên màn hình hoặc truy cập trực tiếp vào đường link: https://seller.fbu.asia/register để đăng ký tài khoản

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin bao gồm: Tên tài khoản, Email, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, điền mã giới thiệu của Nhân viên kinh doanh (nếu có) → Sau đó nhấn nút “Đăng ký” để hoàn tất

Các trường * là các trường bắt buộc

Sau khi Đăng ký hoàn tất, Quý khách vui lòng kiểm tra hộp thư Email vừa đăng ký Tài khoản, bấm vào đường link mà FBU gửi đến để xác thực tài khoản & sử dụng dịch vụ.

Quý khách thực hiện đăng nhập theo tên tài khoản/email và mật khẩu đã tạo. Nếu chưa có tài khoản, Quý khách vui lòng xem thêm bài viết “Hướng dẫn tạo tài khoản FBU” .

I. XEM DANH SÁCH SẢN PHẨM TỒN KHO 

Quý khách truy cập vào Menu => “Quản lý sản phẩm”.

Tại giao diện này, Quý khách có thể xem được toàn bộ tình trạng lượng hàng tồn tại kho Fulfillment của FBU: 

 • Danh sách sản phẩm
 • Hàng tồn tại các kho tương ứng
 • Trạng thái của sản phẩm:
  • Đang bán: Sản phẩm đang được kinh doanh
  • Sắp hết hàng: Sản phẩm có tồn kho dưới mức an toàn
  • Hết hàng: Sản phẩm đã hết hàng
  • Chưa nhập kho: Sản phẩm thiếu chưa được nhập kho

Ngoài ra, Quý khách có thể xuất file danh sách tồn kho từ hệ thống bằng cách bấm vào mục “Xuất file Excell”

 

II. TẠO MỚI SẢN PHẨM

Đối với loại sản phẩm mới, chưa có thông tin trên hệ thống FBU, Quý khách cần thực hiện việc Tạo sản phẩm mới theo 1 trong 2 cách sau:

 

https://youtu.be/yAGaqlLqGqk?t=5

CÁCH 1: TẠO SẢN PHẨM THỦ CÔNG 

Bước 1: Chọn “Tạo sản phẩm” → Chọn “Tạo sản phẩm thủ công”

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để tạo sản phẩm (các trường có dấu * là bắt buộc)

Lưu ý: FBU khuyến khích Quý khách nhập đầy đủ thông tin về sản phẩm theo các trường dưới đây để tạo thuận lợi hơn cho cả Quý khách và FBU trong quá trình lưu trữ, kiểm soát, đối chiếu, vận hành sản phẩm về sau.

1. Thông tin sản phẩm: giúp nhận biết nhanh chóng và dễ dàng hơn về loại sản phẩm

2. Dịch vụ vận chuyển

3. Dịch vụ nhập kho (Tùy chọn theo nhu cầu)

4. Dịch vụ xuất kho (Tùy chọn theo nhu cầu)

Bước 3: Chọn “Lưu sản phẩm”, xuất hiện popup thông báo thêm sản phẩm mới thành công.

CÁCH 2: TẠO SẢN PHẨM MỚI BẰNG EXCEL

Bước 1: Chọn “Tạo sản phẩm” → Chọn “Nhập sản phẩm”

Bước 2: Tải xuống file mẫu của hệ thống

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm theo file theo mẫu của hệ thống (các trường có dấu * là bắt buộc)

Bước 4: Tải file đã điền thông tin sản phẩm lên hệ thống, xuất hiện popup thông báo thêm sản phẩm mới thành công

III. CHỈNH SỬA SẢN PHẨM

Đối với những sản phẩm đã có trên hệ thống, trường hợp Quý khách cần điều chỉnh lại thông tin sản phẩm, vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn vào tên sản phẩm cần chỉnh sửa thông tin để mở ra chi tiết sản phẩm

Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa sản phẩm”

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Quý khách có thể chỉnh sửa những thông tin sau:

 • Tên sản phẩm
 • Thể loại sản phẩm
 • Hình ảnh
 • Thông tin cân nặng, kích thước sản phẩm
 • Dịch vụ nhập kho
 • Dịch vụ xuất kho

Hệ thống sẽ tự động lưu theo thông tin lần cuối cùng Quý khách nhập, chọn “Quay lại” để hoàn tất việc sửa thông tin sản phẩm, xuất hiện popup thông báo sửa sản phẩm mới thành công.

*Lưu ý: Quý khách có thể nhập thêmmức tồn kho an toàn cho sản phẩm: Tại trang chỉnh sửa sản phẩm Quý khách có thể điền số liệu “Mức tồn kho an toàn” để nếu tồn kho dưới mức Quý khách điền, trạng thái sản phẩm sẽ là “Sắp hết hàng” để cảnh báo cho Quý khách về hàng hoá.

I. HD TẠO KIỆN YÊU CẦU NHẬP HÀNG VÀO KHO

Quý khách có 2 cách để tạo yêu cầu nhập hàng vào kho Fulfillment như sau:

1. TẠO KIỆN NHẬP THỦ CÔNG 

Áp dụng cho những Khách hàng không sử dụng dịch vụ mua hộ/ký gửi (từ các đơn vị mua hộ là đối tác của FBU)

Bước 1: Chọn “Tạo kiện nhập” → Chọn “Tạo kiện nhập thủ công”

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để tạo sản phẩm (Các trường thông tin có dấu * là bắt buộc).

*Lưu ý: FBU khuyến khích Khách hàng nhập đầy đủ thông tin về kiện nhập vào các phần dưới đây, là cơ sở để kho nhận hàng, kiểm soát, đối chiếu, vận hành sản phẩm sau khi nhập kho.

 • Thông tin kiện nhập: Thông tin này dùng để xác định đúng kiện nhập khi nhập kho
  • Kho nhận
  • Đơn vị vận chuyển
  • Mã vận đơn
  • Cân nặng

 • Danh sách sản phẩm bên trong kiện hàng bao gồm: Sản phẩm, số lượng

Bước 3: Chọn “Thêm sản phẩm mới” 

Chọn “Thêm” các sản phẩm có trong kiện hàng → Chọn “Hoàn thành”

3. Tùy chọn dịch vụ nhập kho

Chọn các dịch vụ cho sản phẩm nhập kho: Đơn giá, chi phí nhập kho là ước tính, dựa trên mức giá thấp nhất và số lượng khai báo của người bán

Bước 3: Chọn “Lưu kiện nhập” để hoàn tất

2. TẠO KIỆN NHẬP TỪ HỆ THỐNG MUA HỘ 

Áp dụng cho những  Khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ (từ các đơn vị mua hộ là đối tác của FBU)

Bước 1: Truy cập phần “Tài khoản” → Chọn “Thêm tài khoản”

Bước 2: Xuất hiện popup, điền đầy đủ thông tin (các trường có dấu * là bắt buộc) → Chọn “Thêm tài khoản” để hoàn tất

Bước 3: Vào “Nhập hàng” → Chọn “Tạo kiện nhập” → Chọn “Nhập từ hệ thống mua hộ”

Bước 4: Tại phần “Chọn đơn nhập”: Chọn Tài khoản kết nối, Mã đơn hàng và Kho nhận

Bước 5: Tại phần “Danh sách sản phẩm”: Chọn sản phẩm muốn liên kết với sản phẩm mua ở hệ thống mua hộ

Bước 6: Ở phần “Tuỳ chọn dịch vụ”: Chọn danh sách dịch vụ nhập hàng mong muốn

Bước 7: Chọn “Lưu kiện nhập” để hoàn tất

II. QUẢN LÝ KIỆN NHẬP

*Lưu ý: Kiện nhập là thông tin một kiện hàng mà Khách hàng khai báo là sẽ nhập vào kho của FBU. Khách hàng có thể khai báo kiện hàng ngay từ khi bắt đầu chuyển hàng đến kho.

Vào danh sách Quản lý kiện nhập như hình:

Danh sách kiện nhập bao gồm:

 • Mã kiện
 • Mã vận đơn của kiện (trên vận đơn được in trên kiện hàng)
 • Số lượng khai báo
 • Số lượng thực tế (chỉ hiển thị khi kiện đã nhập kho)
 • Thời gian tạo
 • Kho nhập
 • Trạng thái (Đang chuyển hàng/Đã nhập kho).

*Lưu ý: Khách hàng có thể xuất File excel tại trang danh sách kiện nhập để phục vụ cho việc quản lý/check thông tin.

I. XEM DANH SÁCH ĐƠN HÀNG

Bước 1: Truy cập vào “Đơn hàng”

Tại giao diện này, Quý khách có thể xem được toàn bộ tình trạng lượng đơn hàng đã tạo trên hệ thống kho Fulfillment của FBU: 

 • Đơn hàng được bán cho khách hàng nào
 • Tình trạng thanh toán ra sao
 • Trạng thái của đơn hàng đã giao hoặc chờ giao

Ngoài ra, Quý khách có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm nhanh những đơn hàng theo những tiêu chí mà mình quan tâm. Với tính năng này, Quý khách dễ dàng kiểm tra được tình trạng đơn hàng đang được vận hành đến bước nào để có thông tin để phản hồi tới khách mua hàng.

Đồng thời có Khách hàng có thể xuất file excell chi tiết tại danh sách đơn hàng

II. TẠO ĐƠN HÀNG MỚI

Để tạo yêu cầu kho xuất hàng giao hàng cho khách hàng, Quý khách cần thực hiện “Tạo đơn hàng mới” theo 1 trong 2 cách sau:

CÁCH 1: TẠO ĐƠN HÀNG THỦ CÔNG

Bước 1: Chọn “Nhập đơn hàng” → Chọn “Tạo đơn hàng thủ công”

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết (các trường có dấu * là bắt buộc) → chọn “Tạo đơn hàng” để hoàn tất

CÁCH 2: TẠO ĐƠN HÀNG TỪ FILE EXCEL

Bước 1:Chuẩn bị file theo mẫu của hệ thống bằng cách chọn “Nhập đơn hàng” → Chọn “Import tạo đơn hàng”.

Bước 2: Tải xuống file mẫu của hệ thống

Bước 3: Điền thông tin sản phẩm theo file theo mẫu của hệ thống (các trường có dấu * là bắt buộc)

Bước 4: Chọn kênh bán hàng là “Mặc định” sau đó tải file lên hệ thống để tạo đơn hàng

*Lưu ý:

 • Đơn hàng nếu còn tồn kho sẽ ở trạng thái Chờ đóng gói và sẵn sàng để xác nhận đóng hàng.
 • Đơn hàng nếu không còn tồn kho sẽ ở trạng thái Chờ chọn kho xuất, chờ nhập hàng mới để xuất hàng.

Khi tạo đơn hàng Khách có thể chọn kho muốn xuất bán đơn hàng, trong trường hợp Khách hàng lưu hàng ở nhiều kho khác nhau.

Video hướng dẫn chi tiết:

Truy cập vào phần “Tài chính đơn hàng”

Tại giao diện này, Quý khách có thể xem được tình trạng tài chính của toàn bộ đơn hàng đã tạo từ hệ thống kho fulfillment của FBU: 

 • Giá tiền, số COD đã thu
 • Chi phí đóng gói, vận chuyển đơn hàng
 • Số tiền còn lại của đơn hàng
 • Trạng thái tài chính…

Ngoài ra, Quý khách có thể sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm nhanh đơn hàng hoặc một nhóm đơn hàng mình cần kiểm tra như: Mã đơn hàng, thời gian tạo, mã SKU sản phẩm, trạng thái tài chính,…

Với tính năng này, Quý khách sẽ có cái nhìn tổng quan về tài chính của các đơn hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra và đối chiếu.