THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ CHO CBNV

Kính gửi Quý Khách hàng!

Hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng như tạo điều kiện để CBNV có cơ hội giao lưu học hỏi nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn dịch vụ, gia tăng sự gắn kết; từ ngày 17/05 đến hết ngày 20/05/2022 FBU sẽ tổ chức hoạt động nội bộ cho CBNV tại Việt Nam.

Trong thời gian trên, FBU sẽ bố trí nhân sự tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến dịch vụ Xuất/nhập hàng tại kho FFM. Tuy nhiên, các yêu cầu của Quý khách có thể sẽ được xử lý chậm hơn so với thời gian thông thường.

FBU xin thông báo để Quý khách nắm thông tin và có kế hoạch công việc phù hợp.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách!

Fbu.asia