CÂU HỎI KHÁC

  • FBU có liên kết thông tin sản phẩm từ các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada… không?
  • FBU kết nối với các đơn vị mua hộ, ký gửi nào?